Σχετικά με εμάς

«ΙPfavloskyklos» είναι ένας καλλιτεχνικός σύλλογος, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας.

Ιδρύθηκε από ανθρώπους με πάθος για ένα ταξίδι προς τον εθελοντισμό. Η έννοια του Εθελοντισμού συνδέεται με την Αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά, που έχει αρχικά την αγάπη για τον άνθρωπο.

Τα κίνητρα, η συνέπεια και το ήθος μας, μας έχουν οδηγήσει σε πολύτιμες συνεργασίες, με κοινωφελής οργανισμούς οι οποίοι εκτελούν φιλανθρωπικό, φιλοζωικό, περιβαλλοντικό η πολιτιστικό έργο και προωθούμε δωρεάν την δράση τους, με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε για να στηρίζουμε την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, πολιτιστικών δρώμενων και άλλων πρωτοβουλιών, σε χώρους υψηλής αισθητικής όπως στο Μέγαρο Μουσικής, Μιχάλης Κακογιάννης, Ελληνικός Κόσμος , Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέρουμε ψυχαγωγικές δράσεις, που μπορουν να αναδεικνύουν τον καλύτερο εαυτό του κάθε ανθρώπου.

About Us

«ΙPfavloskyklos» is an artistic association, non-profit, supervised by the Ministry of Labour.

Founded by people with a passion for a journey towards volunteering. The concept of Volunteering is linked to Solidarity and selfless giving, which initially has a love for the human.

Our motivations, consistency, and ethos have led us to valuable collaborations with non-profit organizations that carry out charitable, benevolent, environmental, or cultural work and we promote their activities free of charge, with all the means we have available to support the development of their activities.

By organizing events, gatherings, cultural events, and other initiatives, in highly aesthetic spaces such as the Michalis Kakogiannis Concert Hall, Hellinikon Kosmos, and Stavros Niarchos Foundation, we offer recreational activities that can bring out the best in every person.

Η ιστορία μας

Ο IP Favlos Kyklos έχει ένα ισχυρό ιστορικό αναζήτησης της τελειότητας και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Από την ίδρυση της εταιρείας μας, η IpProjects παραμένει πιστή στο όραμά της, το οποίο είναι η προώθηση της “τέχνης της μόδας”. Η εταιρεία μας συνεχίζει να εμπλουτίζει την παράδοσή της με νέες προσεγγίσεις, αναζητώντας πάντα νέες τάσεις και πρότυπα. Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε με τρόπους που παραμένουν πιστοί στο όραμά μας, ενώ παράλληλα μαγεύουν νέες
γενιά.

Our History

IP Favlos Kyklos has a strong record of seeking perfection and maintaining high quality in organizing events.
From the establishment of our company, IpProjects has remained loyal to its vision which is to advance the “art of fashion”. Our company continues to enrich its tradition with novel approaches, always seeking new trends and patterns. We aim to evolve in ways that stay true to our vision while enchanting new generations.

Εθελοντές Εκδηλώσεων

Η κοινωφελής δράση διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών και εκπαιδευμένων εθελοντών που στηρίζουν σημαντικά τη βιωσιμότητα του έργου της και το όραμα των ιδρυτών της. Πολλοί από αυτούς είναι καλά εκπαιδευμένοι και άριστα οργανωμένοι, με τεράστια εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και με ένα δίκτυο συνεργατών το οποίο αποτελείται από ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, ηθοποιούς, φωτογράφους, cameramen, σκηνοθέτες, beauty directors κ.α.

Γίνε και εσύ εθελοντής.

Ακρογωνιαίος λίθος του «IPfavloskyklos» είναι οι εθελοντές του, που με τη δική τους πολύτιμη προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου μας.

Event Volunteers

The non-profit has a network of partners and trained volunteers who significantly support the sustainability of its work and the vision of its founders. Many of them are well trained and excellently organized, with vast experience in organizing events as well as a network of partners that consists of psychologists, physiotherapists, actors, photographers, cameramen, directors, beauty directors, etc.

Become a volunteer too.

The cornerstone of “IPfavloskyklos” is its volunteers, who with their valuable contribution contribute substantially to the implementation of our project.